PRZETARGI

Tytuł projektu: Termomodernizacja - efektywność energetyczna zasobów należących do Spółdzielni Mieszkaniowej "POMOC" w Kraśniku

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego

Beneficjent: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomoc" w Kraśniku


Całkowita wartość projektu: 5 673 769,84 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: w kwocie nie wyższej niż 2 455 404,61 zł

Wkład własny beneficjenta: 3 218 365,23 zł


Opis projektu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomoc" w Kraśniku pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu przewidującego modernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych należących do zasobów Spółdzielni. Projekt obejmuje modernizację budynków: ul. Chopina 4, ul. Chopina 5, ul. Chopina 7, ul. Dworaka 3, ul. Urzędowska 30, ul. Piaskowa 28, ul. Piaskowa 26. Głównymi, a zarazem wewnętrznymi interesariuszami projektu będą użytkownicy powyżej wymienionych budynków.

Zakres prac w ramach realizacji projektu obejmuje:

1) docieplenie ścian zewnętrznych w budynkach:
ul. Chopina 4, ul. Chopina 5, ul. Chopina 7, ul. Dworaka 3, ul. Urzędowska 30, ul. Piaskowa 28, ul. Piaskowa 26,

2) docieplenie stropu nad piwnicą w budynkach:
ul. Chopina 4, ul. Chopina 5, ul. Chopina 7, ul. Dworaka 3, ul. Urzędowska 30, ul. Piaskowa 28, ul. Piaskowa 26,

3) docieplenie stropodachu niewentylowanego w budynkach:
ul. Chopina 4, ul. Chopina 5, ul. Chopina 7, ul. Dworaka 3,

4) docieplenie ścian zewnętrznych piwnicy w budynku:
ul. Urzędowska 30,

5) wymiana stolarki okiennej w budynkach:
ul. Piaskowa 28, ul. Piaskowa 26

6) wymiana stolarki drzwiowej w budynkach:
ul. Piaskowa 28, ul. Piaskowa 26

7) modernizacja instalacji c.o. (wymiana grzejników i głowic termostatycznych w częściach wspólnych, wymiana zaworów podpionowych, płukanie i regulacja układu, montaż systemu zarządzania energią) w budynkach:
ul. Chopina 4, ul. Chopina 5, ul. Chopina 7, ul. Dworaka 3, ul. Urzędowska 30, ul. Piaskowa 28, ul. Piaskowa 26

8) wymiana oświetlenia na energooszczędne wraz z czujnikami ruchu oraz montaż inteligentnych liczników energii elektrycznej w budynkach:
ul. Chopina 4, ul. Chopina 5, ul. Chopina 7, ul. Dworaka 3, ul. Urzędowska 30, ul. Piaskowa 28, ul. Piaskowa 26

9) montaż paneli fotowoltaicznych w budynkach:
ul. Chopina 4, ul. Chopina 5, ul. Chopina 7, ul. Dworaka 3, ul. Urzędowska 30, ul. Piaskowa 28, ul. Piaskowa 26

Ponadto projekt obejmuje wykonanie audytów energetycznych i oświetlenia, dokumentacji technicznej, dokumentacji ornitologicznej, studium wykonalności, koszty nadzoru inwestorskiego i koszty działań promocyjnych projektu.
 

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej i głęboka kompleksowa termomodernizacja w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej "Pomoc", redukcja wysokich kosztów eksploatacji i ogrzewania obiektów, która spowodowana jest nadmierną stratą ciepła i niedostosowaniem cieplnym budynków do współczesnych standardów użytkowych. Celem projektu jest również poprawa jakości środowiska, co osiągnięte zostanie poprzez rozwiązanie problemów związanych z emisją substancji do atmosfery, w związku z efektami ubocznymi procesu spalania CO2.


Dzięki wsparciu Unii Europejskiej, w wyniku realizacji projektu:
- efektywność energetyczna zwiększy się o 51,52%,
- szacowany roczny spadek emisji CO2 wynosić będzie 57,71%,
- zwiększy się dodatkowa zdolność do wytwarzania energii z OZE w wartości 0,022MW,
- produkcja energii elektrycznej z wybudowanych instalacji OZE wynosić będzie 20,22MWhe/rok,
- ilość zaoszczędzonej energii cieplnej wynosić będzie 51,13%,
- ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej wynosić będzie 75,62%.

 

Tym samym projekt wpisuje się w cel i priorytet Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, tj. wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w sektorze mieszkaniowym.

Wskaźnik rezultatu:
- dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,02 MWe,
- ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 5720,7 GJ/rok,
- ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 39,18 MWh/rok,
- produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji OZE: 20,22 MWhe/rok,
- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 575,01 tony równoważnika CO2/rok,

Wskaźnik produktu:
- powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 16601,74 m2,
- liczba zmodernizowanych budynków: 7,
- liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 7,
- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 7,
- liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii: 346,

Okres realizacji projektu: od 1 lipca 2020 r. do 31 października 2022 r.

Szanowni Mieszkańcy!

 

Informacje o saldzie opłat, zadłużeniu, wymiarze opłat, czy też zgłosić inną sprawę można przez telefon oraz drogą elektroniczną.

 

Korespondencję bieżącą można wrzucać do specjalnie oznaczonej skrzynki podawczej na parterze budynku.

Biuro Zarządu

Dział Członkowsko-mieszkaniowy

Dział Ekonomiczno-finansowy

 

ul. Koszarowa 12A

23-200 Kraśnik

 

Godziny pracy:

poniedziałek      9:00-17:00

wtorek - piątek  7:00-15:00

 

e-mail:
    sekretariat@smpomoc.pl

 

Telefon:

 

Sekretariat:
81 884 36 57,  81 884 22 57

 

Opłaty, saldo, windykacja:

81 884 36 57 wew. 25

 

Fax:
81 825 22 57

 

Dział GZM (Techniczny)

 

ul. Lubelska 75A

23-200 Kraśnik

 

Godziny pracy:

poniedziałek - sobota 07:00-15:00

 

Telefon:

81 884 34 59  

Zgłoś awarię

05 czerwca 2024
  O G Ł O S Z E N I E Spółdzielnia Mieszkaniowa “Pomoc” w

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

Created with WebWaveCMS

Copyright by SM Pomoc