Copyright by SM Pomoc

Created with WebWaveCMS

Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

08 października 2021
  O G Ł O S Z E N I E Spółdzielnia Mieszkaniowa “Pomoc” w
08 października 2021
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Pomoc" w Kraśniku zachęca członków spółdzielni do głosowania na projekty popierane

Zgłoś awarię

Biuro Zarządu

Dział Członkowsko-mieszkaniowy

Dział Ekonomiczno-finansowy

 

ul. Koszarowa 12A

23-200 Kraśnik

 

Godziny pracy:

poniedziałek      9:00-17:00

wtorek - piątek  7:00-15:00

 

e-mail:
    sekretariat@smpomoc.pl

 

Telefon:

 

Sekretariat:
81 884 36 57,  81 884 22 57

 

Opłaty, saldo, windykacja:

81 884 36 57 wew. 25

 

Fax:
81 825 22 57

 

Dział GZM (Techniczny)

 

ul. Lubelska 75A

23-200 Kraśnik

 

Godziny pracy:

poniedziałek - sobota 07:00-15:00

 

Telefon:

81 884 34 59  

Komunikat w sprawie COVID-19

 

Szanowni Mieszkańcy!

 

W związku z obwowiżującycm stanem epidemii COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Spółdzielni prosimy o ostrożność i ograniczanie wizyt w siedzibie Spółdzielni tylko do spraw ważnych i niezbędnych, których nie można załatwić telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacje o saldzie opłat, zadłużeniu, wymiarze opłat, czy też zgłosić inną sprawę można przez telefon oraz drogą elektroniczną, nie jest konieczna wizyta w biurze spółdzielni. Usługi w lokalach są wykonywane w reżimie sanitarnym. Niestety rozprzestrzenianie się wirusa w sposób niekontrolowany, wymusza ograniczenia w bezpośrednich kontaktach i minimalizowanie ryzyka zagrożenia zdrowia Państwa, pracowników oraz członków rodzin.

 

W przypadku konieczności wizyty w Spółdzielni interesanci zobowiązani są do dezynfekcji rąk, noszenia zakrycia nosa i ust oraz zachowania dystansu od innych osób.

 

W przypadku wizyty pracownika w lokalu, domownicy zobowiązani są do stosowania zakrycia nosa i ust oraz zachowania dystansu. Prosimy o stosowanie się do wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Poniżej niezbędne numery telefonów:

- Dział ekonomiczno-finansowy (opłaty, rozliczenia, windykacja): 81-884-36-57 wew. 25,

- Dział GZM (techniczny): 81-884-34-59,

  

e-mail: sekretariat@smpomoc.pl

 

---------------------------------------

Korespondencję bieżącą można wrzucać do specjalnie oznaczonej skrzynki podawczej na parterze budynku.

Na podstawie podjętej przez Radę Miasta uchwały nr XXX/239/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta oraz uchwały nr XXX/240/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, od dnia 1 stycznia 2021 r. zmianie ulegają zasady segregacji i odbioru odpadów komunalnych. Zamiany te szczególnie dotyczą obowiązków mieszkańców.

 

Zgodnie z treścią w/w pisma od 1 stycznia 2021 r. spod altan odbierane będą wyłącznie następujące frakcje odpadów komunalnych:

  • szkło,

  • papier,

  • metale i tworzywa sztuczne,

  • odpady BIO,

  • odpady wielkogabarytowe.

Wyżej wymienione frakcje należy bezwzględnie poddawać segregacji i składować je do pojemników przeznaczonych dla określonych frakcji. Regulamin wskazuje, że worki przeznaczone do zbierania odpadów powinny być przezroczyste, pozwalające na zweryfikowanie ich zawartości.

Każdy zobowiązany jest do segregacji odpadów, nie ma bowiem możliwości zadeklarowania oddawania odpadów niesegregowanych.

 

Nie będą odbierane spod altanek odpady remontowo-budowalne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony samochodowe, odpady medyczne powstałe w gospodarstwach domowych (np. strzykawki, igły). Odpady takie mieszkańcy będą zobowiązani oddawać samodzielnie w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), przy ul. Granicznej 3 lub ul. Obwodowej 7. Nie wolno zatem będzie wystawiać takich odpadów pod altankami.

 

Odpady wielkogabarytowe inne niż wymienione powyżej nie mogą być składowane pod altanką w dowolnym momencie. Mogą być wystawione pod altankami nie wcześniej niż 24 godziny przed planowanym odbiorem. Termin odbioru będzie ustalany w ogłoszonym harmonogramie.

 

Każdy przypadek wystawienia odpadów, które winny być dostarczane bezpośrednio do PSZOK lub odpadów wielkogabarytowych wcześniej niż na 24 godziny przed wywozem będzie monitorowany, a zarządca wzywany do przywrócenia porządku na miejscu składowania odpadów. Składujący odpady w sposób niezgodny z powyższymi wymogami zobowiązany będzie do natychmiastowego ich usunięcia.

 

Urząd Miasta przypomina, że za składanie odpadów niezgodnie z regulaminem oraz brak segregacji odpadów ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przewiduje kary finansowe.

 

Z nowym rokiem zmianie ulega także częstotliwość odbioru odpadów, która zostanie ograniczona, względem lat ubiegłych:

  • odpady zmieszane – dwa razy w tygodniu, tylko w dni powszednie (bez sobót),

  • odpady BIO – dwa razy w tygodniu,

  • odpady wielkogabarytowe – raz na dwa tygodnie, wystawione nie wcześniej niż 24 godziny przed odbiorem.

 

W związku z wprowadzanymi przez Radę Miasta zmianami, Zarząd Spółdzielni apeluje o poważne podejście do problemu segregacji odpadów i stosowanie się do wskazanych obowiązków w zakresie składowania odpadów. Pamiętajmy o tym, że segregując odpady unikniemy dodatkowych kosztów oraz ewentualnych sankcji finansowych, które w blokach będą miały prawdopodobnie charakter odpowiedzialności zbiorowej.

 

 

Jeżeli Rada Miasta uchwali nowe stawki opłaty za odbiór odpadów, zostaną Państwo poinformowani o ich wysokości odrębnym pismem.

 

Szczegóły dotyczące zasad odbioru odpadów, ich segregacji w zakładce odpady komunalne.

 

 

Nowe zasady odbioru i segregacji odpadów na terenie miasta
od 1 stycznia 2020 r.

04 stycznia 2021