04 stycznia 2021

Nowe zasady odbioru i segregacji odpadów na terenie miasta
od 1 stycznia 2020 r.

Na podstawie podjętej przez Radę Miasta uchwały nr XXX/239/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta oraz uchwały nr XXX/240/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, od dnia 1 stycznia 2021 r. zmianie ulegają zasady segregacji i odbioru odpadów komunalnych. Zamiany te szczególnie dotyczą obowiązków mieszkańców.

 

Zgodnie z treścią w/w pisma od 1 stycznia 2021 r. spod altan odbierane będą wyłącznie następujące frakcje odpadów komunalnych:

  • szkło,

  • papier,

  • metale i tworzywa sztuczne,

  • odpady BIO,

  • odpady wielkogabarytowe.

Wyżej wymienione frakcje należy bezwzględnie poddawać segregacji i składować je do pojemników przeznaczonych dla określonych frakcji. Regulamin wskazuje, że worki przeznaczone do zbierania odpadów powinny być przezroczyste, pozwalające na zweryfikowanie ich zawartości.

Każdy zobowiązany jest do segregacji odpadów, nie ma bowiem możliwości zadeklarowania oddawania odpadów niesegregowanych.

 

Nie będą odbierane spod altanek odpady remontowo-budowalne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony samochodowe, odpady medyczne powstałe w gospodarstwach domowych (np. strzykawki, igły). Odpady takie mieszkańcy będą zobowiązani oddawać samodzielnie w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), przy ul. Granicznej 3 lub ul. Obwodowej 7. Nie wolno zatem będzie wystawiać takich odpadów pod altankami.

 

Odpady wielkogabarytowe inne niż wymienione powyżej nie mogą być składowane pod altanką w dowolnym momencie. Mogą być wystawione pod altankami nie wcześniej niż 24 godziny przed planowanym odbiorem. Termin odbioru będzie ustalany w ogłoszonym harmonogramie.

 

Każdy przypadek wystawienia odpadów, które winny być dostarczane bezpośrednio do PSZOK lub odpadów wielkogabarytowych wcześniej niż na 24 godziny przed wywozem będzie monitorowany, a zarządca wzywany do przywrócenia porządku na miejscu składowania odpadów. Składujący odpady w sposób niezgodny z powyższymi wymogami zobowiązany będzie do natychmiastowego ich usunięcia.

 

Urząd Miasta przypomina, że za składanie odpadów niezgodnie z regulaminem oraz brak segregacji odpadów ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przewiduje kary finansowe.

 

Z nowym rokiem zmianie ulega także częstotliwość odbioru odpadów, która zostanie ograniczona, względem lat ubiegłych:

  • odpady zmieszane – dwa razy w tygodniu, tylko w dni powszednie (bez sobót),

  • odpady BIO – dwa razy w tygodniu,

  • odpady wielkogabarytowe – raz na dwa tygodnie, wystawione nie wcześniej niż 24 godziny przed odbiorem.

 

W związku z wprowadzanymi przez Radę Miasta zmianami, Zarząd Spółdzielni apeluje o poważne podejście do problemu segregacji odpadów i stosowanie się do wskazanych obowiązków w zakresie składowania odpadów. Pamiętajmy o tym, że segregując odpady unikniemy dodatkowych kosztów oraz ewentualnych sankcji finansowych, które w blokach będą miały prawdopodobnie charakter odpowiedzialności zbiorowej.

 

 

Jeżeli Rada Miasta uchwali nowe stawki opłaty za odbiór odpadów, zostaną Państwo poinformowani o ich wysokości odrębnym pismem.

 

Szczegóły dotyczące zasad odbioru odpadów, ich segregacji w zakładce odpady komunalne.

 

 

Szanowni Mieszkańcy!

 

Informacje o saldzie opłat, zadłużeniu, wymiarze opłat, czy też zgłosić inną sprawę można przez telefon oraz drogą elektroniczną.

 

Korespondencję bieżącą można wrzucać do specjalnie oznaczonej skrzynki podawczej na parterze budynku.

Biuro Zarządu

Dział Członkowsko-mieszkaniowy

Dział Ekonomiczno-finansowy

 

ul. Koszarowa 12A

23-200 Kraśnik

 

Godziny pracy:

poniedziałek      9:00-17:00

wtorek - piątek  7:00-15:00

 

e-mail:
    sekretariat@smpomoc.pl

 

Telefon:

 

Sekretariat:
81 884 36 57,  81 884 22 57

 

Opłaty, saldo, windykacja:

81 884 36 57 wew. 25

 

Fax:
81 825 22 57

 

Dział GZM (Techniczny)

 

ul. Lubelska 75A

23-200 Kraśnik

 

Godziny pracy:

poniedziałek - sobota 07:00-15:00

 

Telefon:

81 884 34 59  

Zgłoś awarię

10 maja 2024
  O G Ł O S Z E N I E Spółdzielnia Mieszkaniowa “Pomoc” w
08 maja 2024
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POMOC" ZATRUDNI NA STANOWSKO SPECJALISTA D/S REMONTÓW I INWESTYCJI Obowiązki: - przygotowywanie

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

Created with WebWaveCMS

Copyright by SM Pomoc