Copyright by SM Pomoc

Created with WebWaveCMS

Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

22 września 2022
        W związku z licznymi prośbami od mieszkańców oraz gotowością dostawcy ciepła Veolia Wschód informujemy,
22 września 2022
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomoc" przypomina, że na podstawie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i

Zgłoś awarię

Biuro Zarządu

Dział Członkowsko-mieszkaniowy

Dział Ekonomiczno-finansowy

 

ul. Koszarowa 12A

23-200 Kraśnik

 

Godziny pracy:

poniedziałek      9:00-17:00

wtorek - piątek  7:00-15:00

 

e-mail:
    sekretariat@smpomoc.pl

 

Telefon:

 

Sekretariat:
81 884 36 57,  81 884 22 57

 

Opłaty, saldo, windykacja:

81 884 36 57 wew. 25

 

Fax:
81 825 22 57

 

Dział GZM (Techniczny)

 

ul. Lubelska 75A

23-200 Kraśnik

 

Godziny pracy:

poniedziałek - sobota 07:00-15:00

 

Telefon:

81 884 34 59  

Komunikat w sprawie COVID-19

 

Szanowni Mieszkańcy!

 

W związku z obowiązującycm stanem zagrożenia epidemicznego COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Spółdzielni prosimy o ostrożność i ograniczanie wizyt w siedzibie Spółdzielni tylko do spraw ważnych i niezbędnych, których nie można załatwić telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacje o saldzie opłat, zadłużeniu, wymiarze opłat, czy też zgłosić inną sprawę można przez telefon oraz drogą elektroniczną, nie jest konieczna wizyta w biurze spółdzielni. 

Poniżej niezbędne numery telefonów:

- Dział ekonomiczno-finansowy (opłaty, rozliczenia, windykacja): 81-884-36-57 wew. 25,

- Dział GZM (techniczny): 81-884-34-59,

  

e-mail: sekretariat@smpomoc.pl

 

W przypadku konieczności wizyty w Spółdzielni interesanci zobowiązani są do zachowania dystansu od innych osób.

 

W przypadku wizyty pracownika w lokalu, domownicy zobowiązani są do zachowania dystansu.

----------------------------------------------

Korespondencję bieżącą można wrzucać do specjalnie oznaczonej skrzynki podawczej na parterze budynku.

       W dniu 20 lipca 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1596), która wprowadziła istotne zmiany w zakresie nabywania i utraty członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych. Zmienione przepisy weszły w życie w dniu 9 września 2017 r.

      

      Ustawa wprowadziła ścisłe powiązanie posiadania członkostwa w spółdzielni oraz spółdzielczych praw do lokali. Od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej członkiem spółdzielni z mocy tejże ustawy stały się wszystkie osoby fizyczne, choćby nie miały zdolności do czynności prawnych albo taką zdolność miały ograniczoną:

- którym przysługują spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,

- którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

- małżonkowie ww. osób, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie,

- którym przysługuje roszczenie o ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu lub roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu.

Z mocy ustawy członkostwo w spółdzielni nabyły także osoby prawne posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub przysługuje im ekspektatywa własności.

Osoby, które nabyły przed wejściem w życie ustawy zmieniającej odrębną własność lokalu, które jednocześnie były członkami spółdzielni, członkostwo to zachowują. Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej członkostwa nie posiadały, mogą je nabyć składając do spółdzielni deklarację członkowską.

 

       Od dnia 9 września 2017 r. nabycie członkostwa nie wiąże się z obowiązkiem wniesienia udziałów i wpisowego. Nowelizacja zniosła te obowiązki wobec członków spółdzielni mieszkaniowych.

 

      Zmiany dotyczą również utraty członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej. Od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej członkiem spółdzielni przestaje być każdy, kto utracił lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, zbył lub utracił spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub zbył odrębną własność do lokalu, a nie jest posiadaczem innego prawa do lokalu w spółdzielni. Z dniem 9 września 2017 r. z mocy ustawy członkostwo utracili małżonkowie osób, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali i prawa te stanowią ich majątek odrębny.

 

 

 

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
 - członkostwo według nowych zasad.

24 października 2017