Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

16 stycznia 2021
         Rada Miasta Kraśnika na sesji w dniu 14 stycznia 2021 roku zdecydowała w drodze

Zgłoś awarię

Biuro Zarządu

Dział Członkowsko-mieszkaniowy

Dział Ekonomiczno-finansowy

 

ul. Koszarowa 12A

23-200 Kraśnik

 

Godziny pracy:

poniedziałek      9:00-17:00

wtorek - piątek  7:00-15:00

 

Telefon:

 

Sekretariat:
81 884 36 57

81 884 22 57

 

Opłaty, saldo, windykacja:

81 884 36 57 wew. 25

 

Fax:
81 825 22 57

 

e-mail:
       sekretariat@smpomoc.pl

 

Dział GZM (Techniczny)

 

ul. Lubelska 75A

23-200 Kraśnik                                         

Godziny pracy:

poniedziałek - sobota 07:00-15:00

 

Telefon:

81 884 34 59  

O G Ł O S Z E N I E

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Pomoc” w Kraśniku

ul. Koszarowa 12a, 23-200 Kraśnik

tel. 818843657,mail: sekretariat@smpomoc.pl

 

ogłasza przetarg

 

w trybie zapytanie ofertowe

 

NA WYKONANIE PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH PIĘCIOLETNICH ZGODNIE

Z ART. 62 UST. 1 PKT 2 PRAWA BUDOWLANEGO ORAZ PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH ROCZNYCH ZGODNIE Z ART. 62 UST. 1 PKT 1 PRAWA BUDOWLANEGO BUDYNKÓW W ZASOBACH SM POMOC W KRAŚNIKU

 

Materiały przetargowe do pobrania w biurze Spółdzielni 23-200 Kraśnik, ul. Koszarowa 12a,

w pok. Nr 5 lub drogą elektroniczną ze strony www.smpomoc.pl

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Złożenie pisemnej oferty zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Wpłacenie wadium.

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 19.05.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w sekretariacie przy ul. Koszarowej 12A w Kraśniku.

 

OTWARCIE OFERT W DNIU 19.05.2020 r. O GODZ. 10:15.

 

Sm Pomoc zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

12.05.2020 r. - zamawiający informuje o zmianie treści SIWZ:

 

- w Rozdziale III pkt 2, który otrzymuje brzmienie

"2. Dysponowanie potencjałem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia."

 

- w Rozdziale IV dodaje się pkt 2

"2. Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania zamówienia, jeżeli wybrany oferent nie będzie w stanie wykonać zamówienia w oferowanym terminie, ze względu na następstwa wprowadzenia powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, których skutkiem jest czasowe ograniczenie w przemieszczaniu lub kontaktów osób, albo czasowy zakaz prowadzenia działalności."

 

 

Przetarg rozstrzygnięty.

Najkorzystniejsza oferta: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BARKON Tomasz Fiedorowicz, Lublin.

 

Ogłoszenie o przetargu na okresowe przeglądy techniczne budynków - pięcioletnie i roczne

06 maja 2020

Copyright by SM Pomoc

Created with WebWaveCMS