Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

16 stycznia 2021
         Rada Miasta Kraśnika na sesji w dniu 14 stycznia 2021 roku zdecydowała w drodze

Zgłoś awarię

Biuro Zarządu

Dział Członkowsko-mieszkaniowy

Dział Ekonomiczno-finansowy

 

ul. Koszarowa 12A

23-200 Kraśnik

 

Godziny pracy:

poniedziałek      9:00-17:00

wtorek - piątek  7:00-15:00

 

Telefon:

 

Sekretariat:
81 884 36 57

81 884 22 57

 

Opłaty, saldo, windykacja:

81 884 36 57 wew. 25

 

Fax:
81 825 22 57

 

e-mail:
       sekretariat@smpomoc.pl

 

Dział GZM (Techniczny)

 

ul. Lubelska 75A

23-200 Kraśnik

 

Godziny pracy:

poniedziałek - sobota 07:00-15:00

 

Telefon:

81 884 34 59  

Komunikat w sprawie Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Pomoc" w Kraśniku

Komunikat w sprawie COVID-19

 

Szanowni Mieszkańcy!

 

W związku ze zwiększoną zachorowalnością na COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Spółdzielni prosimy o ograniczanie wizyt w siedzibie Spółdzielni tylko do spraw ważnych i niezbędnych, których nie można załatwić telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacje o saldzie opłat, zadłużeniu, wymiarze opłat, czy też zgłosić inną sprawę można przez telefon oraz drogą elektroniczną, nie jest konieczna wizyta w biurze spółdzielni. Ogranicza się wykonywanie usług bezpośrednio w lokalach mieszkańców. Wykonywane będą tylko niezbędne usługi usuwania awarii, usuwania problemów z centralnym ogrzewaniem oraz bieżące i niezbędne utrzymanie na częściach wspólnych nieruchomości. Zaświadczenia zarówno w zakresie opłat, jak i praw do lokali będą wydawane tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu.

Niestety gwałtowne w ostatnim czasie rozprzestrzenianie się wirusa w sposób niekontrolowany, wymusza ograniczenia w bezpośrednich kontaktach i minimalizowanie dużego ryzyka paraliżu pracy całej Spółdzielni oraz zagrożenia zdrowia Państwa, pracowników oraz członków rodzin.

 

Poniżej niezbędne numery telefonów:

 

- Sekretariat: 81-884-36-57, 81-884-22-57,

- Dział ekonomiczno-finansowy (opłaty, windykacja): 81-884-36-57 wew. 25,

- Dział GZM (techniczny): 81-884-34-59,

  

e-mail: sekretariat@smpomoc.pl

 

W przypadku konieczności wizyty w Spółdzielni interesanci zobowiązani są do dezynfekcji rąk, noszenia maseczki zasłaniającej usta i nos oraz zachowania dystansu od innych osób. Prosimy o stosowanie się do wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

---------------------------------------

Korespondencję bieżącą można wrzucać do specjalnie oznaczonej skrzynki podawczej na parterze budynku.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Pomoc” w Kraśniku

ul. Koszarowa 12a, 23-200 Kraśnik

tel. 818843657,mail: sekretariat@smpomoc.pl

 

ogłasza przetarg

 

w trybie zapytanie ofertowe

 

NA WYKONANIE PIĘCIOLETNICH PRZEGLĄDÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ W BUDYNKACH I LOKALACH MIESZKALNYCH ORAZ USŁUGOWYCH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE SM POMOC W KRAŚNIKU,

ZGODNIE Z ART. 62 UST. 1 PKT 2 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

 

Materiały przetargowe do pobrania w biurze Spółdzielni 23-200 Kraśnik, ul. Koszarowa 12a,

w pok. Nr 5 lub drogą elektroniczną ze strony www.smpomoc.pl

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Złożenie pisemnej oferty zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Wpłacenie wadium.

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 19.05.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w sekretariacie przy ul. Koszarowej 12A w Kraśniku.

 

OTWARCIE OFERT W DNIU 19.05.2020 r. O GODZ. 10:30.

 

Sm Pomoc zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

 

12.05.2020 r. - zamawiający informuje o zmianie treści SIWZ:

- w Rozdziale IV dodaje się pkt 2

"2. Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania zamówienia, jeżeli wybrany oferent nie będzie w stanie wykonać zamówienia w oferowanym terminie, ze względu na następstwa wprowadzenia powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, których skutkiem jest czasowe ograniczenie w przemieszczaniu lub kontaktów osób, albo czasowy zakaz prowadzenia działalności."

 

 

Przetarg rozstrzygnięty.

Najkorzystniejsza oferta: FUH EL-WORLD Beata Siedlik, Oława.

Ogłoszenie o przetargu na przeglądy okresowe elektryczne

06 maja 2020

Copyright by SM Pomoc

Created with WebWaveCMS