06 maja 2020

Ogłoszenie o przetargu na przeglądy okresowe elektryczne

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Pomoc” w Kraśniku

ul. Koszarowa 12a, 23-200 Kraśnik

tel. 818843657,mail: sekretariat@smpomoc.pl

 

ogłasza przetarg

 

w trybie zapytanie ofertowe

 

NA WYKONANIE PIĘCIOLETNICH PRZEGLĄDÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ W BUDYNKACH I LOKALACH MIESZKALNYCH ORAZ USŁUGOWYCH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE SM POMOC W KRAŚNIKU,

ZGODNIE Z ART. 62 UST. 1 PKT 2 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

 

Materiały przetargowe do pobrania w biurze Spółdzielni 23-200 Kraśnik, ul. Koszarowa 12a,

w pok. Nr 5 lub drogą elektroniczną ze strony www.smpomoc.pl

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Złożenie pisemnej oferty zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Wpłacenie wadium.

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 19.05.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w sekretariacie przy ul. Koszarowej 12A w Kraśniku.

 

OTWARCIE OFERT W DNIU 19.05.2020 r. O GODZ. 10:30.

 

Sm Pomoc zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

 

12.05.2020 r. - zamawiający informuje o zmianie treści SIWZ:

- w Rozdziale IV dodaje się pkt 2

"2. Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania zamówienia, jeżeli wybrany oferent nie będzie w stanie wykonać zamówienia w oferowanym terminie, ze względu na następstwa wprowadzenia powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, których skutkiem jest czasowe ograniczenie w przemieszczaniu lub kontaktów osób, albo czasowy zakaz prowadzenia działalności."

 

 

Przetarg rozstrzygnięty.

Najkorzystniejsza oferta: FUH EL-WORLD Beata Siedlik, Oława.

Szanowni Mieszkańcy!

 

Informacje o saldzie opłat, zadłużeniu, wymiarze opłat, czy też zgłosić inną sprawę można przez telefon oraz drogą elektroniczną.

 

Korespondencję bieżącą można wrzucać do specjalnie oznaczonej skrzynki podawczej na parterze budynku.

Biuro Zarządu

Dział Członkowsko-mieszkaniowy

Dział Ekonomiczno-finansowy

 

ul. Koszarowa 12A

23-200 Kraśnik

 

Godziny pracy:

poniedziałek      9:00-17:00

wtorek - piątek  7:00-15:00

 

e-mail:
    sekretariat@smpomoc.pl

 

Telefon:

 

Sekretariat:
81 884 36 57,  81 884 22 57

 

Opłaty, saldo, windykacja:

81 884 36 57 wew. 25

 

Fax:
81 825 22 57

 

Dział GZM (Techniczny)

 

ul. Lubelska 75A

23-200 Kraśnik

 

Godziny pracy:

poniedziałek - sobota 07:00-15:00

 

Telefon:

81 884 34 59  

Zgłoś awarię

24 czerwca 2024
  O G Ł O S Z E N I E Spółdzielnia Mieszkaniowa “Pomoc” w

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

Created with WebWaveCMS

Copyright by SM Pomoc