05 lipca 2021

Remont mieszkania - zgłaszajmy!

          Sezon remontowy w pełni. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomoc" w Kraśniku przypomina wszystkim mieszkańcom naszych zasobów, że planując prace remontowe należy bezwzględnie zgłaszać do spółdzielni w postaci wniosków o wyrażenie zgody na remont lokalu: instalacji, drzwi, okien, wyburzania ścian działowych, itp.

 

          Często przedmiotem wymiany są instalacje, w związku z czym szczególną uwagę  zwracamy na uzyskanie zgody na:

  • wymianę urządzeń grzewczych w lokalu, tj. grzejników (pop. kaloryferów), czy też montażu dodatkowych źródeł ciepła np. w łazienkach,
  • przerabianie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu,
  • jakąkolwiek ingerencję w urządzenia pomiarowe montowane na grzejnikach, w tym w szczególności podzielniki kosztów,
  • przerabianie instalacji wodno-kanalizacyjnej, a co za tym idzie demontaż wodomierzy i ponowny ich montaż,
  • przerabianie instalacji gazowej.

 

        Grzejniki wraz z zaworami zamontowane w lokalach mieszkalnych oraz piony, poziomy i zawory odcinające stanowią jeden z elementów wspólnych całego budynku. Są elementem instalacji centralnego ogrzewania. Są więc częścią nieruchomości (nie lokalu), do której wyłącznego prawa nie ma posiadacz lokalu.

       Niedopuszczalne jest samowolne ingerowanie w urządzenia pomiarowe montowane na grzejnikach bez uprzedniego wystąpienia ze stosownych wnioskiem do spółdzielni. Wszelkie uszkodzenia należy niezwłocznie zgłaszać do spółdzielni. Każde takie stwierdzone , a nie zgłoszone naruszenie skutkować będzie rozliczeniem kosztów centralnego ogrzewania przypadającego na lokal, w którym takie naruszenie wystąpiło jak dla lokali, w których nie dokonano odczytu.

 

       Apelujemy także o zgłaszanie zamiaru dokonywania przeróbek instalacji wodno-kanalizacyjnej, w szczególności konieczność demontażu wodomierzy. Potrzeba demontażu winna być zgłoszona przed rozpoczęciem prac. Służby techniczne spółdzielni w odpowiedni sposób w porozumieniu z mieszkańcami dokonają właściwego montażu wodomierza na czas remontu oraz po jego zakończeniu. Instalacja wodna obejmująca piony i poziomy do zaworów lokalowych, a także urządzenia pomiarowe, tj. wodomierze są częścią wspólną nieruchomości.

 

       Stwierdzona ingerencja w instalację (samodzielny demontaż i ponowny montaż wodomierza, naruszenie plomby, uszkodzenie nakładki do komunikacji radiowej urządzenia, itp.) skutkować będzie rozliczeniem zużycia wody ryczałtem, obciążeniem kosztami usunięcia nieprawidłowości lub uszkodzeń, a także nałożeniem kary określonej uchwałą Rady Nadzorczej.

 

       Podobnie z przeróbkami instalacji gazowej. Piony i poziomy gazowe, wraz z instalacją wewnątrz lokali (bez urządzeń gazowych) są także częściami wspólnymi nieruchomości, nie są więc wyłączną własnością poszczególnych mieszkańców. Wymiana, remont planowany wewnątrz lokalu również winien być zgłoszony do spółdzielni, a mieszkaniec powinien uzyskać zgodę na prowadzenie takich prac. Najczęściej, o czym mieszkańcy zapominają przebudowa instalacji gazowej w lokalu wiąże się ze sporządzeniem projektu i uzyskaniem pozwolenia organu architektoniczno-budowalnego (Starosty Kraśnickiego).

 

       Służby spółdzielni rozpatrując wnioski mieszkańców w sprawie remontów mają możliwość oceny zakresu remontu i sprecyzowania wymagań jakie należy spełnić, by wszystko zostało wykonane prawidłowo i bezpiecznie. Celem kontroli spółdzielni nad wyżej wymienionymi jest przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców i prewencyjna eliminacja występujących nieprawidłowości. Na bezpieczeństwie w szczególności winno nam wszystkim zależeć najbardziej.

      

        Pamiętać należy, że o zgodę na remont nie występujmy na dzień przed, jak często się zdarza, ale minimum kilka dni przed wejściem ekipy budowlanej. Ponadto należy przypomnieć, że wszelkie odpady budowlane muszą być wywiezione przez ekipę budowlaną lub właściciela lokalu do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Zabronione jest pozostawianie odpadów budowlanych pod altankami śmietnikowymi.

 

        Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem w zakresie obowiązków w zakresie napraw i remontów bieżących.

 

            Oświadczenie w sprawie planowanych robót remontowych w lokalu znajdą Państwo z zakładce Formularze.

 


 

Szanowni Mieszkańcy!

 

Informacje o saldzie opłat, zadłużeniu, wymiarze opłat, czy też zgłosić inną sprawę można przez telefon oraz drogą elektroniczną.

 

Korespondencję bieżącą można wrzucać do specjalnie oznaczonej skrzynki podawczej na parterze budynku.

Biuro Zarządu

Dział Członkowsko-mieszkaniowy

Dział Ekonomiczno-finansowy

 

ul. Koszarowa 12A

23-200 Kraśnik

 

Godziny pracy:

poniedziałek      9:00-17:00

wtorek - piątek  7:00-15:00

 

e-mail:
    sekretariat@smpomoc.pl

 

Telefon:

 

Sekretariat:
81 884 36 57,  81 884 22 57

 

Opłaty, saldo, windykacja:

81 884 36 57 wew. 25

 

Fax:
81 825 22 57

 

Dział GZM (Techniczny)

 

ul. Lubelska 75A

23-200 Kraśnik

 

Godziny pracy:

poniedziałek - sobota 07:00-15:00

 

Telefon:

81 884 34 59  

Zgłoś awarię

24 czerwca 2024
  O G Ł O S Z E N I E Spółdzielnia Mieszkaniowa “Pomoc” w

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

Created with WebWaveCMS

Copyright by SM Pomoc