29 maja 2018

Walne Zgromadzenie Członków 2018

      Na podstawie par. 78 ust. 1 Statutu Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Pomoc" informuje, że zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dwóch częściach w dniach:

 

- I część:  25 czerwca 2018 r. o godzinie 16:00,

- II część: 26 czerwca 2018 r. o godzinie 16:00.

 

Na zebrania zapraszamy członków Spółdzielni do sali Osiedlowego Domu Kultury, przy

ul. Kochanowskiego 1A w Kraśniku.

 

 

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybory Prezydium Walnego Zgromadzenia.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach 26 i 27 czerwca 2017 roku.

5. Wybory Komisji:

  • mandatowo-skrutacyjnej,
  • wnioskowej.

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 rok.

7. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok.

8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok.

9. Dyskusja i wnioski.

10. Przyjęcie uchwał w poniższych sprawach:

    a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 rok,

    b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok,

    c) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok,

    d) podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok,

    e) zmian Statutu Spółdzielni,

    f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2017 rok,

    g) przyjęcia wniosków przedstawionych przez Komisję wnioskową.

11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 

Porządek obrad do pobrania tutaj.

 

 

 

 

     Zarząd Spółdzielni informuje, że stosownie do postanowień par. 78 Statutu prawo do żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w powyższym porządku obrad przysługuje:

  • Radzie Nadzorczej,
  • przynajmniej jednej dziesiątej członków.

pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem na piśmie w terminie co najmniej na 15 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

 

      Na co najmniej 15 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia członkowie mogą zgłaszać projekty uchwał, przy czym projekt takiej uchwały musi być poparty przez minimum 10 członków Spółdzielni.

 

      Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że w siedzibie Spółdzielni w Kraśniku przy ul. Koszarowej 12A, pokój nr 3 codziennie w godzinach pracy Spółdzielni od dnia 4 czerwca 2018 roku, wyłożone są do wglądu:

  • protokoły z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach 26 i 27 czerwca 2017 roku,
  • sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 rok,
  • sprawozdanie finansowe za 2017 rok,
  • sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok,
  • projekty uchwał, o których mowa w pkt 10 powyższego porządku obrad.

 

Jednocześnie prosimy członków Spółdzielni o przedstawianie przy podpisywaniu listy obecności dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Szanowni Mieszkańcy!

 

Informacje o saldzie opłat, zadłużeniu, wymiarze opłat, czy też zgłosić inną sprawę można przez telefon oraz drogą elektroniczną.

 

Korespondencję bieżącą można wrzucać do specjalnie oznaczonej skrzynki podawczej na parterze budynku.

Biuro Zarządu

Dział Członkowsko-mieszkaniowy

Dział Ekonomiczno-finansowy

 

ul. Koszarowa 12A

23-200 Kraśnik

 

Godziny pracy:

poniedziałek      9:00-17:00

wtorek - piątek  7:00-15:00

 

e-mail:
    sekretariat@smpomoc.pl

 

Telefon:

 

Sekretariat:
81 884 36 57,  81 884 22 57

 

Opłaty, saldo, windykacja:

81 884 36 57 wew. 25

 

Fax:
81 825 22 57

 

Dział GZM (Techniczny)

 

ul. Lubelska 75A

23-200 Kraśnik

 

Godziny pracy:

poniedziałek - sobota 07:00-15:00

 

Telefon:

81 884 34 59  

Zgłoś awarię

04 marca 2024
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POMOC" ZATRUDNI NA STANOWSKO SPECJALISTA D/S REMONTÓW I INWESTYCJI Obowiązki: - przygotowywanie
28 grudnia 2023
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomoc" w Kraśniku ogłasza przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu użytkowego

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

Created with WebWaveCMS

Copyright by SM Pomoc