Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

11 stycznia 2020
Spółdzielnia Mieszkaniowa Pomoc w Kraśniku zatrudni pracownika na stanowisko: Specjalista ds. remontów i inwestycji
10 stycznia 2020
       Uczniowie na kilka dni po świąteczno-noworocznej przerwie wrócili do szkół, ale już za chwilę

Zgłoś awarię

Aktualności/Ogłoszenia

      Na podstawie par. 78 ust. 1 Statutu Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Pomoc" informuje, że zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dwóch częściach w dniach:

 

- I część:  25 czerwca 2018 r. o godzinie 16:00,

- II część: 26 czerwca 2018 r. o godzinie 16:00.

 

Na zebrania zapraszamy członków Spółdzielni do sali Osiedlowego Domu Kultury, przy

ul. Kochanowskiego 1A w Kraśniku.

 

 

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybory Prezydium Walnego Zgromadzenia.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach 26 i 27 czerwca 2017 roku.

5. Wybory Komisji:

  • mandatowo-skrutacyjnej,
  • wnioskowej.

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 rok.

7. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok.

8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok.

9. Dyskusja i wnioski.

10. Przyjęcie uchwał w poniższych sprawach:

    a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 rok,

    b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok,

    c) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok,

    d) podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok,

    e) zmian Statutu Spółdzielni,

    f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2017 rok,

    g) przyjęcia wniosków przedstawionych przez Komisję wnioskową.

11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 

Porządek obrad do pobrania tutaj.

 

 

 

 

     Zarząd Spółdzielni informuje, że stosownie do postanowień par. 78 Statutu prawo do żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w powyższym porządku obrad przysługuje:

  • Radzie Nadzorczej,
  • przynajmniej jednej dziesiątej członków.

pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem na piśmie w terminie co najmniej na 15 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

 

      Na co najmniej 15 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia członkowie mogą zgłaszać projekty uchwał, przy czym projekt takiej uchwały musi być poparty przez minimum 10 członków Spółdzielni.

 

      Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że w siedzibie Spółdzielni w Kraśniku przy ul. Koszarowej 12A, pokój nr 3 codziennie w godzinach pracy Spółdzielni od dnia 4 czerwca 2018 roku, wyłożone są do wglądu:

  • protokoły z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach 26 i 27 czerwca 2017 roku,
  • sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 rok,
  • sprawozdanie finansowe za 2017 rok,
  • sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok,
  • projekty uchwał, o których mowa w pkt 10 powyższego porządku obrad.

 

Jednocześnie prosimy członków Spółdzielni o przedstawianie przy podpisywaniu listy obecności dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Walne Zgromadzenie Członków 2018

29 maja 2018
11 stycznia 2020
Spółdzielnia Mieszkaniowa Pomoc w Kraśniku zatrudni pracownika na stanowisko: Specjalista ds. remontów i inwestycji
10 stycznia 2020
       Uczniowie na kilka dni po świąteczno-noworocznej przerwie wrócili do szkół, ale już za chwilę
06 stycznia 2020
        Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomoc" oferuje na zasadach najmu lokal użytkowy o powierzchni 131 m2. Lokal
01 stycznia 2020
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomoc" informuje, że wysokość normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego wynosi w 2020
30 grudnia 2019
Szanowni Państwo!      W zakresie rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków od kilkunastu lat

Copyright by SM Pomoc

Created with WebWaveCMS