Copyright by SM Pomoc

Created with WebWaveCMS

Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

22 września 2022
        W związku z licznymi prośbami od mieszkańców oraz gotowością dostawcy ciepła Veolia Wschód informujemy,
22 września 2022
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomoc" przypomina, że na podstawie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i

Zgłoś awarię

Biuro Zarządu

Dział Członkowsko-mieszkaniowy

Dział Ekonomiczno-finansowy

 

ul. Koszarowa 12A

23-200 Kraśnik

 

Godziny pracy:

poniedziałek      9:00-17:00

wtorek - piątek  7:00-15:00

 

e-mail:
    sekretariat@smpomoc.pl

 

Telefon:

 

Sekretariat:
81 884 36 57,  81 884 22 57

 

Opłaty, saldo, windykacja:

81 884 36 57 wew. 25

 

Fax:
81 825 22 57

 

Dział GZM (Techniczny)

 

ul. Lubelska 75A

23-200 Kraśnik

 

Godziny pracy:

poniedziałek - sobota 07:00-15:00

 

Telefon:

81 884 34 59  

Komunikat w sprawie COVID-19

 

Szanowni Mieszkańcy!

 

W związku z obowiązującycm stanem zagrożenia epidemicznego COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Spółdzielni prosimy o ostrożność i ograniczanie wizyt w siedzibie Spółdzielni tylko do spraw ważnych i niezbędnych, których nie można załatwić telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacje o saldzie opłat, zadłużeniu, wymiarze opłat, czy też zgłosić inną sprawę można przez telefon oraz drogą elektroniczną, nie jest konieczna wizyta w biurze spółdzielni. 

Poniżej niezbędne numery telefonów:

- Dział ekonomiczno-finansowy (opłaty, rozliczenia, windykacja): 81-884-36-57 wew. 25,

- Dział GZM (techniczny): 81-884-34-59,

  

e-mail: sekretariat@smpomoc.pl

 

W przypadku konieczności wizyty w Spółdzielni interesanci zobowiązani są do zachowania dystansu od innych osób.

 

W przypadku wizyty pracownika w lokalu, domownicy zobowiązani są do zachowania dystansu.

----------------------------------------------

Korespondencję bieżącą można wrzucać do specjalnie oznaczonej skrzynki podawczej na parterze budynku.

               Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomoc” w Kraśniku uprzejmie informuje, że na podstawie §78 ust. 1 Statutu zwołuje na dzień 10 czerwca 2019 roku o godz. 16:00 w Osiedlowym Domu Kultury w Kraśniku, przy ul. Kochanowskiego 1A, Walne Zgromadzenie Spółdzielni z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybory Prezydium Walnego Zgromadzenia.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach 25 i 26 czerwca 2018 r.

5. Wybory komisji:

a) mandatowo-skrutacyjnej,

b) wnioskowej.

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 rok.

7. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok.

8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok oraz wyniki lustracji za lata 2015 2017.

9. Dyskusja i wnioski.

10. Przyjecie uchwał w poniższych sprawach:

a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2018 rok,

b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok,

c) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok,

d) podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok,

e) rozpatrzenia wniosków wynikających z przedstawionego protokołu lustracji pełnej z działalności Spółdzielni za lata 2015-2017,

f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018 rok,

g) wyrażenia zgody na zbycie działki nr ewidencyjny 695/59,

h) przyjęcia wniosków przedstawionych przez Komisję wnioskową.

11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 

Zarząd Spółdzielni informuje, że stosownie do postanowień §78 ust. 6 Statutu prawo do żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w powyższym porządku obrad przysługuje:

  • Radzie Nadzorczej,

  • przynajmniej jednej dziesiątej członków,

pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem na piśmie w terminie co najmniej 15 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. W tym samym terminie członkowie mogą zgłaszać projekty uchwał, przy czym projekt takiej uchwały musi być poparty przez minimum 10 członków Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że:

  • protokoły z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach 25 i 26 czerwca 2018 roku,

  • sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 rok,

  • sprawozdanie finansowe za 2018 rok,

  • sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok,

  • projekty uchwał, wymienionych w pkt 10 powyższego porządku obrad,

wyłożone są do wglądu w siedzibie Spółdzielni w Kraśniku przy ul. Koszarowej 12A, pokój Nr 3 – codziennie w godzinach pracy Spółdzielni od dnia 20 maja 2019 roku.

 

Jednocześnie prosimy członków Spółdzielni lub pełnomocników członków spółdzielni o okazywanie przy podpisywaniu listy obecności dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Ponadto pełnomocnik winien okazać pełnomocnictwo podpisane przez reprezentowanego członka spółdzielni.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Pomoc"

17 maja 2019